skip to Main Content

Οι γέφυρες δοντιών αποτελούν προσθετικές αποκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούνται από στεφάνες πλευρικά ενωμένες μεταξύ τους. Κάθε προσθετική αποκατάσταση είναι εξατομικευμένη, αφού προσαρμόζεται στο σχήμα και στο χρώμα των φυσικών δοντιών του κάθε ασθενούς.

Οι γέφυρες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ενός κενού χώρου στο στόμα του ασθενούς, το οποίο έχει δημιουργηθεί από την απουσία ενός ή περισσότερων δοντιών. Δηλαδή, οι γέφυρες αποτελούν την ένωση δύο ή περισσότερων δοντιών, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται ένα κενό.

Πότε χρειάζεται να τοποθετηθούν γέφυρες δοντιών;

Ο οδοντίατρος εξετάζοντας τα δόντια σας θα εκτιμήσει εάν χρειάζεται να τοποθετηθεί γέφυρα δοντιών, προκειμένου να επιτύχει ένα ασφαλές και μόνιμο αποτέλεσμα. Η τοποθέτηση γέφυρας προϋποθέτει την ύπαρξη υγιών δοντιών δίπλα από τα κενά, στα οποία θα στηριχτεί η γέφυρα.

Οι περιπτώσεις στις οποίες τοποθετείται γέφυρα είναι για:

  • Τη βελτίωση της αισθητικής εμφάνισης και της ομιλίας του ασθενούς, όταν απουσιάζουν ένα ή περισσότερα δόντια στην πρόσθια περιοχή του στόματος.
  • Τη βελτίωση της μάσησης, η οποία επηρεάζεται αρνητικά όταν λείπουν δόντια.
  • Την προστασία των γειτονικών δοντιών και των ανταγωνιστών του ελλείποντος δοντιού. Όταν ένα δόντι χαθεί είναι πιθανόν τα γειτονικά δόντια να στρίψουν ή να ολισθαίνουν προς το κενό που έχει δημιουργηθεί. Αντίστοιχα τα δόντια ανταγωνιστές (δηλ. τα απέναντι δόντια της πάνω ή της κάτω γνάθου) μπορεί να ολισθαίνουν προς τα κάτω ή να ανατέλλουν προς τα επάνω. Όλα αυτά μπορούν να αποφευχθούν με την τοποθέτηση μιας γέφυρας.
  • Να επαναφέρει την ομοιόμορφη κατανομή δυνάμεων που ασκούνται στο στόμα του ασθενούς κατά τη μάσηση. Σ΄ έναν πλήρη οδοντικό φραγμό κατά τη μάσηση ασκούνται στα δόντια κάθετες και οριζόντιες δυνάμεις, οι οποίες κατανέμονται ομοιόμορφα σ΄ όλα τα δόντια. Σε περίπτωση που απουσιάζουν ένα ή και περισσότερα δόντια, τότε η ισορροπία αυτή διαταράσσεται. Ως αποτέλεσμα, επιβαρύνονται τα εναπομείναντα δόντια με μεγαλύτερες δυνάμεις. Έτσι, η κατασκευή μιας γέφυρας μπορεί να επαναφέρει σε φυσιολογικά επίπεδα την ισορροπία δυνάμεων που επιβαρύνουν τα δόντια κατά τη μάσηση.
Ποια είναι τα είδη για τις γέφυρες δοντιών;

Αναλόγως τον τρόπο στήριξης της γέφυρας, γίνεται η εξής κατηγοριοποίηση:


Κλασική Γέφυρα Δοντιών

Στηρίζεται στα διπλανά δόντια μπροστά και πίσω από το κενό. Τα δόντια τροχίζονται και καλύπτονται με θήκες.  


Παραλλαγή της Κλασικής Γέφυρας Δοντιών

Σε σπάνιες περιπτώσεις, όταν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη μέθοδος, κατασκευάζεται μια γέφυρα που στηρίζεται σε δόντια μόνο πίσω από το κενό ή μόνο μπροστά από το κενό. Αυτά τα δόντια τροχίζονται και καλύπτονται με θήκες που έχουν ένα κρεμαστό δόντι (πρόβολος), ώστε να κλείσει το κενό. Αυτό το είδος γέφυρας δεν προτιμάται πολύ, γιατί μελλοντικά μπορεί να δημιουργήσει  πρόβλημα στα δόντια στηρίγματα. Αυτό γιατί σηκώνουν μόνα τους τις μασητικές δυνάμεις για 2 δόντια και όχι με ομοιόμορφο τρόπο, όπως συμβαίνει στην κλασική γέφυρα.  


Γέφυρα Maryland

Στηρίζεται στα διπλανά δόντια, τα οποία όμως τροχίζονται ελάχιστα. Χρησιμοποιείται για πρόσθια κενά και σε περιπτώσεις που λείπει μόνο ένα δόντι.  


Γέφυρα Εμφυτευμάτων

Στηρίζεται σε εμφυτεύματα που τοποθετούνται σε στρατηγικές θέσεις στο κενό. Για παράδειγμα, εάν λείπουν 3 δόντια, δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν 3 εμφυτεύματα. Αντίθετα, επαρκούν 2 εμφυτεύματα μαζί με τη γέφυρα, ώστε να κλείσει ολόκληρο το κενό.  

Συμπερασματικά για τις γέφυρες δοντιών

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι με τον όρο γέφυρες δοντιών εννοούμε προσθετικές αποκαταστάσεις που αποκαθιστούν ένα μεγάλο ή μικρό κενό στα δόντια. Ωστόσο, όπως φαίνεται, υπάρχουν διαφορετικά είδη γέφυρας δοντιών και ο κατάλληλος για να αποφασίσει ποιο είδος σας ταιριάζει περισσότερο είναι ο οδοντίατρος. Ο οδοντίατρος, αφού εξετάσει την κατάσταση των διπλανών δοντιών, θα σας προτείνει τις εναλλακτικές λύσεις και τα πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου, ώστε να καταλήξετε στην καλύτερη και πιο μόνιμη θεραπεία.

Η προσέγγιση του ασθενούς στην Dental Implant είναι εξατομικευμένη. Οι οδοντίατροι μας είναι άρτια καταρτισμένοι με σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχουν συμμετάσχει σε πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων. Αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση περιστατικά προσθετικών αποκαταστάσεων, επιλέγοντας τις γέφυρες δοντιών που ταιριάζουν απόλυτα στην κάθε περίπτωση. Μη διστάσετε να μας καλέσετε, για να προγραμματίσετε το δικό σας ραντεβού.

Back To Top