skip to Main Content

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι στηρίγματα από τιτάνιο με διαστάσεις παρόμοιες με τις ρίζες φυσικών δοντιών και τοποθετούνται στις γνάθους σε σημεία που χάθηκαν τα φυσικά δόντια.

Με τα οδοντικά εμφυτεύματα μπορούμε να αποκαταστήσουμε την αισθητική, φωνητική και μασητική λειτουργία του στόματος όταν έχουν χαθεί ένα, περισσότερα ή όλα τα δόντια.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι θεραπείες με οδοντικά εμφυτεύματα έχουν πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας που φτάνουν ως το 95%-97% για την κάτω γνάθο και γύρω στο 91%-95% για την άνω γνάθο.

Οι θεραπείες με οδοντικά εμφυτεύματα πραγματοποιούνται ακολουθώντας  4 βασικά στάδια, τα οποία είναι  η κλινική εξέταση, η χειρουργική φάση, η φάση της οστεοενσωμάτωση και τέλος η προσθετική φάση.

Παράλληλα, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει συμβάλλει σημαντικά στον τομέα της εμφυτευματολογίας ώστε απλά, αλλά ακόμη και πιο σύνθετα περιστατικά εμφυτευμάτων και προσθετικής να μπορούν πλέον να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτό εξασφαλίζει άμεσα και ακόμη πιο ακριβή αποτελέσματα. Χάρη, λοιπόν, σε αυτή την τεχνολογική εξέλιξη, έχει δημιουργηθεί  η  υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία. Πρόκειται για μια διαδικασία τοποθέτησης εμφυτευμάτων με τη χρήση ειδικού χειρουργικού οδηγού αφού πρώτα αυτά έχουν μελετηθεί και τοποθετηθεί εικονικά μέσω ειδικών λογισμικών στην τομογραφία του ασθενή στον υπολογιστή.

dental implant

Ποια τα στάδια της υπολογιστικά καθοδηγούμενης τοποθέτησης εμφυτευμάτων;

H υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων περιλαμβάνει:

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή σχεδιάζεται ως εξής:

  • Στο πρώτο ραντεβού μετά τη λήψη του ιστορικού και της λεπτομερούς κλινικής εξέτασης, θα πάρουμε τα αρχικά ψηφιακά αποτυπώματα των γνάθων με τον ενδοστοματικό σαρωτή. Επίσης, θα πρέπει να γίνει μία αξονική (CT) ή ογκομετρική (CBCT) τομογραφία των γνάθων.
  • Στη συνέχεια, τα δεδομένα της αξονικής και τα ψηφιακά εκμαγεία του στόματος εισάγονται και αναλύονται στο εξειδικευμένο πρόγραμμα σχεδιασμού-λογισμικό. Το πρόγραμμα αυτό έχει τη δυνατότητα, με τα δεδομένα της τομογραφίας, να αναπαραστήσει σε τρεις διαστάσεις το οστό της άνω και κάτω γνάθου.

Το λογισμικό περιέχει βιβλιοθήκες εμφυτευμάτων, εκ των οποίων ο οδοντίατρος μπορεί να επιλέξει τον ψηφιακό τύπο του εμφυτεύματος που θέλει να τοποθετήσει στην τρισδιάστατη αναπαράσταση του οστού της γνάθου. Παράλληλα, καθορίζεται η επιθυμητή κλίση και, ταυτόχρονα, το βάθος τοποθέτησης, ακολουθώντας την ανατομία     της περιοχής και αποφεύγοντας ανατομικά στοιχεία, όπως π.χ. νεύρα, ιγμόρειο, ρινική κοιλότητα κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο, καθορίζονται με ακρίβεια οι θέσεις τοποθέτησης των εμφυτευμάτων εξαρχής.

Το αποτέλεσμα είναι να μειώνονται στο ελάχιστο τα λάθη που μπορεί να συμβούν κατά τη χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Επίσης, μειώνεται ο χρόνος της χειρουργικής επέμβασης και, κατά συνέπεια, οι μετεγχειρητικές επιπλοκές.

  • Αφού ολοκληρωθεί το σχέδιο θεραπείας και καθοριστούν οι θέσεις τοποθέτησης των εμφυτευμάτων, τα δεδομένα αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου από το λογισμικό σε εξειδικευμένα κέντρα, όπου με βάση αυτά τα δεδομένα κατασκευάζονται εξατομικευμένοι χειρουργικοί οδηγοί.

Στους οδηγούς αυτούς έχουν μεταφερθεί με υψηλή ακρίβεια, βάση της ανάλυσης των δεδομένων που έχουν προκύψει από το λογισμικό, οι θέσεις στις οποίες έχει σχεδιαστεί να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα. Στη συνέχεια, οι οδηγοί χρησιμοποιούνται από τον χειρουργό οδοντίατρο κατά τη χειρουργική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στο οστό της γνάθου.

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Κατά τη χειρουργική φάση γίνεται η τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων, συνήθως με τοπική αναισθησία, αποτελώντας έτσι μια βατή για τον ασθενή διαδικασία. Tοποθετούμε τα οδοντικά εμφυτεύματα, στα σημεία των γνάθων που έχουμε προσχεδιάσει στο προηγούμενο στάδιο, με τη βοήθεια του χειρουργικού οδηγού. Συνήθως ακολουθεί χρόνος αναμονής 3-4 μηνών ώσπου να ολοκληρωθεί η οστεοενσωμάτωση, δηλ. η πλήρης ένωση του εμφυτεύματος με το οστό ή αν οι συνθήκες το επιτρέπουν γίνεται άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων (link εμφυτευματα), καθώς χάρη στην υπολογιστικά καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία είναι δυνατόν να κατασκευαστεί η προσθετική μεταβατική εργασία από πριν.

Ποια τα πλεονεκτήματα της μεθόδου;

1.Ασφαλής τοποθέτηση σε σχέση με τις ανατομικές δομές, π.χ αποφυγή κάτω φατνιακού νεύρου ή Ιγμορείου άντρου στην  άνω γνάθο.

2.Ανώδυνη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

3.Απόλυτη γνώση της θέσης των εμφυτευμάτων κατά την αποκάλυψή τους, στη φάση της προσθετικής αποκατάστασης των δοντιών.

4.Μεγάλη μείωση χρόνου τοποθέτησης

5.Μείωση μετεγχειρητικού πόνου

Προγραμματίστε σήμερα την επίσκεψη σας με τους Οδοντιάτρους Δρ. Λαμπρόπουλου και της Δρ. Παίζη και δείτε το χαμόγελο σας να μεταμορφώνεται. Εξειδικευμένοι Οδοντίατροι, με πολυετή εμπειρία στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων.

Back To Top